Vad vi gör och hur det kan se ut

SCADA, överordnad styr och övervakning och analys

Vi arbetar med ett av dom marknadsledande fabrikaten av sk SCADA system, Plant SCADA, fd Citect . Citect SCADA används inom bland annat industri och fastighetsförvaltning för att visualisera tekniska installationer och för att hantera all information kopplad till dessa, detta gäller exempelvis larm och avvikelser, realtidsdata dvs det som händer i anläggningen precis nu, historiska data dvs sådant som hänt för en stund sedan eller för länge sedan. Det är också möjligt att påverka anslutna system genom att exempelvis ändra inställningar, starta och stoppa maskiner eller öppna och stänga värmeventiler mm. SCADA systemen har flera användningsområden och är en erbjuder en komplex verktygslåda som anpassas efter behov.

En värmecentral i en större fastighet

Eftersom systemen ofta kopplar samman många ibland känsliga processer över nätverk och då detta är ett IT system blir säkerhet mycket viktigt, SCADA systemen är ibland kritiska för att upprätthålla driften inom känsliga och ibland samhällsviktiga funktioner.

Exempel på en värmepumpsanläggning via Webport

Ett SCADAsystem kommunicerar med många olika typer av utrustning, bland annat styrsystem som finns utplacerade i olika anläggningar och processer, dessa system utgörs av programmerbar utrustning som kopplas till maskiner och utrustning för att styra denna, det kan exempelvis röra sig om ett ventilationsaggregat eller en värmepump som ska styras beroende på aktuella behov och efter tider när systemen behöver vara igång, SCADA systemet blir ofta en viktig ofta nödvändig för att upprätthålla en energieffektiv och hållbar drift av anläggningar.

Med hjälp av insamlad data kan analyser göras så att anläggningar kan finjusteras för bästa prestanda och erfarenheter tas till vara. Inte sällan kopplas analys och effektiviserings hjälpmedel på SCADA systemets databaser och där kan olika anläggningar jämföras med varandra samt energianalys utföras. Vi har arbetat med analys verktyg dom senaste 25 åren och ny teknik i dag vässar möjligheterna ytterligare exempelvis via Artificiell Intelligens som bidrar med bättre och automatiserade analyser och driftstöd via SCADA systemet.

Grafisk kurva som visar ett förlopp

Vi använder olika verktyg för att skapa SCADA system och funktioner, dels själva grundprogramvaran, ex Plant SCADA fd Citect från AVEVA. Dels olika typer av sk ramverk, dvs färdiga funktionsblock och programdelar som kan användas för att bygga bilder och skapa standardiserade funktioner, ett exempel på ett sådant ramverk är FlexFas som utvecklas och säljs via vårt produktbolag SPUTNIK-SCADA. Flexfas har vi mångårig erfarenhet av och det används som bas hos många av våra kunder, ofta inom offentlig sektor där man vill ha konkurrensneutralitet vi upphandlingar.

Vi utvecklar även egna verktyg och funktions moduler för att uppnå en fungerande lösning, då samarbetar vi mer olika systemhus ex Trosoft AB och en del utveckling sker även i egen regi.